Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и Style-Bio.com отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.
В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Общи условия

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от Style-Bio.com, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни.

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.
Style-Bio.com не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Отговорност

Екипът на Style-Bio.com препоръчва консултация с квалифицирано медицинско лице преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като статия за начина на използване на продукта, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на Style-Bio.com. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

При възникнал здравословен проблем/въпрос, моля консултирайте се незабавно с вашия личен лекар или друг лекар специалист. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

Style-Bio.com не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. Style-Bio.com не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.
Style-Bio.com не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

Авторски права

Изложеният материал в сайта на Style-Bio.com не може да бъде копиран без предварителното разрешение на Style-Bio.com. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. Style-Bio.com забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на личните данни

В базата данни на Style-Bio.com Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни.

При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, потребителят винаги следва да се обръща за медицинска консултация към квалифициран и правоспособен лекар или фармацевт. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

За сайта

Style-Bio.com си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.
Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Декларация За Поверителност

С посещаването и използването на този сайт приемате тази Декларация за поверителност.

Style-Bio.com е отдаден на защитата на Вашата лична информация при всяко Ваше пряко взаимодействате с нас, четете нашето съдържание или използвате нашите услуги. Ние предоставяме тази декларация за поверителност, за да Ви информираме за информацията, която събираме, и как използваме, споделяме и защитаваме тази информация.

Събираме информация, свързана Вашите посещения на нашия уебсайт, за да можем да осигурим услугите, които той предлага. Ние не събираме лична информация като име и имейл. С други думи, ние не знаем кой сте Вие по време на посещението на нашия сайт.

  • Информация, Която Събираме От Нашите Посетители

Подобно на други уебсайтове, можем да съберем няколко подробности от Вас, включително Вашия IP адрес, вида браузър, който сте използвали за достъп до нашия уеб сайт, страницата, която ви препраща към нашия уебсайт, както и точното време, когато сте посетили нашия уебсайт.

Ние също така използваме т. нар. „бисквитки“, за да запомним Вашите предпочитания и да можем да разпознаем Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия сайт в бъдеще.

  • Как Използваме Тази Информация?

Информацията, която събираме от Вас, се използва предимно за подобряване на практическата Ви работа при достъп до нашия уебсайт, така че да можете да видите специално създадените съдържание и реклами, които отговарят на Вашите интереси. Информацията се събира от трети страни, като Google Analytics. Style-Bio.com не събира и съхранява такава информация собственоръчно.

  • Как Можете Да Се Откажете?

Ако не искате да виждате реклами, които се показват от нас, моля, изтрийте „бисквитките“ на браузъра си.

Ако искате да ограничите получаването на „бисквитки“ от Вашия браузър, можете да го направите, като отворите неговите настройки. Важно е, обаче, да знаете, че някои от функциите на този уебсайт може да не работят, ако блокирате въпросните „бисквитки“.

  • Промени В Настоящата Декларация За Поверителност

Моля, имайте предвид, че настоящата Декларация за Поверителност може да се променя периодично. Препоръчваме Ви да проверявате често тази страница за поправки и модификации. Ако продължите да използвате този уебсайт след всяка промяна нея, то това сочи, че сте съгласни с и приемате промените.

Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящата Декларация за Поверителност.

Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Информация за „бисквитките“ за потребителите:

Използваме „бисквитки“, за да подобрим използването на сайта от нашите посетители.
Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други потребители на уебсайта.

Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск.

Информацията, генерирана чрез бисквитки на сайта, може да бъде използвана за различни цели, включително:

  • Тези бисквитки са необходими, за да се движите из сайта и да използвате неговите функционалности, като например да посещавате защитени зони на уебсайта.
  • Тези бисквитки събират информация за това как потребителите използват уебсайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на сайта в негови бъдещи версии.
  • Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомни изборите, които правите като например име на потребител, език или регион, в който сте и предоставят подобрено персонализирано посещение на уебсайта.
  • Тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото съдържание за Вас и Вашите интереси.